NYHET : DectaSafe nya produktkatalog är äntligen här.  Ladda ner den här...

Visste du att….

Posted by decta 09/02/2018 0 Comment(s)

Visste du att….

Svenskarnas förtroende för livsmedelsindustrin högre än någonsin 87%
 

Svenskarnas förtroende för livsmedelsindustrin högra än någonsin

Enligt en undersökning av Demoskop i oktober 2017 har 87% av svenskarna stort förtroende för Sveriges livsmedelsindustri.  Det är den högsta siffran sedan mätningarna började år 2013.  Undersökningen visar också at 84% anser att mat och dryck från Svenska livsmedelsproducenter håller hög kvalitet.

Kopplingen mellan svensk mat och hög kvalitet blir allt starkare.

  •         Svensk mat och dryck håller extremt hög kvalitet och säkerhet och det speglas i allt högre förtroendesiffror.  Men arbetet med att informera om hur seriöst våra företag tar de här frågorna är långt ifrån över.

 

DectaSafes roll i Livsmedelssäkerhetens Framtid

Genom att höja kunskapsnivån inom livsmedelsområdet är det möjligt att påverka framtidens livsmedel i positiv riktning och möta branschens ökade krav på säker livsmedelsproduktion och hantering.  DectaSafe vill ge er möjlighet att prova våra produkter som säkerställer de höga krav på rätt utrustning inom livsmedelstillverkning.  www.dectasafe.se

 

Säker Livsmedelsproduktion

Under tillverkningsprocessen där livsmedel hanteras är säkerheten och en ren slutprodukt prioriterad.

Kraven på en säker tillverkning ställer också krav på att rätt utrustning används för att resultatet ska vara så säkert och rent som möjligt för konsumenten.  Inom livsmedelsbranschen i allmänhet och bageribranschen i synnerhet måste man vara säker på att inga främmande partiklar eller föremål förorenar slutprodukten.  Vi har detekterbar utrustning som bland annat kan användas i bageribranschen, läkemedelsindustrin, livsmedelsindustrin och annan industri där man vill försäkra sig om att tillverkning och slutprodukt är säker.  Genom att använda sig av detekterbara produkter och detektor inom tillverkning, kan man minska risken för metallkontaminering under själva tillverkningsprocessen.