NYHET : DectaSafe nya produktkatalog är äntligen här.  Ladda ner den här...

Frågor & svar

3 Frågor gällande detekterbarheten av DectaSafe detekterbara produkter

 

Hur gör man en DectaSafe penna detekterbar?

DectaSafe pennor är tillverkade av ett mycket unikt plast polymer som består av många små och fina metallfilament som kan identifieras och detekteras genom en metalldetektor med standard utrustning. En stor volym av en vanlig plast kan inte upptäckas av en metalldetektor, som idag används inom livsmedels och läkemedelsindustrin.

 

Hur hittar jag DectaSafe pennan om den hamnar i livsmedelsprodukten?

Metalldetektorer och röntgen system är en viktig del för att säkra tillverkningsprocessen för mat och läkemedel. Vid starten av en tillverkningsprocess, kan ingredienserna föras över ett starkt magnetfält som attraherar och extraherar metaller och detekterbar plast för att kunna identifieras och tas bort. Under bearbetningsprocessen av produkterna kan kontaminering ske i något led och främmande partiklar kan vara allt från metallbitar till plastdelar, kanske även från trasiga maskiner eller verktyg. För att säkerställa ett effektivt sätt att identifiera detta, placeras en metalldetektor i slutet av produktionsenheten.

Hur detekterbar är DectaSafe plasten?

Tillverkningen av detekterbar plast är inte så enkelt som att bara blanda i lite detekterbar ingrediens. Tillverkaren av våra DataSafe metalldetekterbara produkter är exceptionella i sitt område och de tar fullt ansvar och omsorg för att se till att det detekterbara materialet är jämnt fördelat över hela den formsprutade produkten. Hela vårt DectaSafe sortiment har testats av det Europeiska certifieringsorganet TÜV som använder ett komplett testsystem av destruktiva och icke-destruktiva metoder, kvalitetskontroller och kvalitetssäkringsfunktioner och inte minst många fysiska tester.