NYHET : DectaSafe nya produktkatalog är äntligen här.  Ladda ner den här...

Om Dectasafe

DectaSafe Livsmedelssäkerhet utvecklades efter förfrågningar från ett antal ledande livsmedelsproducenter gällande metalldetekterbara produkter. Det blev snabbt uppenbart att marknaden saknade kompetenta leverantörer med ett brett sortiment av dessa produkter.

Efter att vi utfört en marknadsundersökning och utförde en behovsanalys av livsmedelsproducenter fick vi svar på att livsmedelssäkerhet är ett område som bara kommer att bli allt viktigare och att fler krav kommer att införas. DectaSafe utvecklades snabbt för att tillgodose det ökade behovet av detekterbar och färgkodad livsmedelssäkerhet, och finns nu sedans slutet av 2016 representerade i 5 länder. Målet är att minimera de risker som finns och uppstår inom en livsmedelsproduktion för att säkerställa kvalitén och säkerheten innan produkt når ut till konsument.

Livsmedelssäkerheten säkras genom en gemensam satsning från alla parter i livsmedelskedjan. DectaSafe har därmed blivit en viktig del av processen från Jord till bord.

Välkommen att ihop med DectaSafe bli en del av livsmedelssäkerhetens utveckling i Sverige.