NYHET : DectaSafe nya produktkatalog är äntligen här.  Ladda ner den här...

Varför använda Dectasafe produkter?

Varför Livsmedel och Läkemedelstillverkare ska använda sig av DectaSafe detekterbara produkter?

Livsmedelssäkerheten blir alltmer en viktig del under tillverkningsprocessen och marknaden ställer högre och striktare krav på livsmedelsindustrin.

DectaSafe förmedlar livsmedelssäkerhet inom områdena metall detekterbara och färgkodade produkter vilket minimera de kontaminationsrisker som dagligen uppstår i en livsmedelsproduktion. Mycket utrustning i en produktionsmiljö består av metall eller plast vilket utgör en direkt fara för att hamna i den producerade produkten. Det är därför mycket viktigt att man har tillgång till utrustning som kan detektera vad som tillverkats för att minska risken av att något främmande föremål hamna ute hos konsument. Våra produkter ökar livsmedelssäkerheten och möjliggör ett säkrare arbete i produktionen och även underlättar det manuella arbetet med en mindre risk för kontamination.

Konsekvenserna av att inte implementera detekterbar utrustning kan bli stora ersättningskrav och dyra återkallelser av förorenad produkt. En mer långvarig och allvarlig skada kan bli att varumärket skadas och förtroendet för produkten och tillverkaren upphör.

Livsmedelssäkerhetens Framtid

Genom att höja kunskapsnivån inom livsmedelsområdet är det möjligt att påverka framtidens livsmedel i positiv riktning och möta branschens ökade krav på säker livsmedelsproduktion och hantering. Livsmedelstrygghet och ökad säkerhet är en stor framtidsutmaning för alla inom livsmedelsbranschen. Alla delar i livsmedelskedjan har betydelse för livsmedelssäkerheten och helhetsperspektivet ”från jord till bord” är viktig. Det krävs som livsmedelstillverkare att man implementerar nya system och rutiner för att nå en högre standard inom tillverkningsprocessen. DectaSafe är en del av framtidsutvecklingen och medför säkrare miljö inom tillverkningsprocessen. Man minimerar risken av att kontaminera livsmedelsprodukten med förbrukningsartikeln som man så nödvändigt behöver för ett enklare arbete.