NYHET : DectaSafe nya produktkatalog är äntligen här.  Ladda ner den här...

Varför använda Dectasafe produkter?

Varför metalldetektor och detekterbara produkter?

I vissa tillverkningsprocesser är säkerheten och en ren slutprodukt extra viktigt. Det kan gälla till exempel inom läkemedelsindustrin, livsmedelsindustrin och annan industri där man vill försäkra sig om att slutprodukten och tillverkningen är säker. Genom att använda sig av detekterbara produkter och detektor inom tillverkning, kan man minska risken för metallkontaminering under tillverkningsprocessen och utesluta eventuella främmande partiklar som kan ha tillkommit under processen. DectaSafes metalldetekterbara produkter kan detekteras av metalldetektor för att spåra eventuella främmande metallföremål och utesluta dessa redan under tillverkningsprocessen. Genom att använda sig av en detektor inom livsmedelsindustrin kan man hitta och avlägsna metallpartiklar i produkten som annars skulle kunnat skada konsumenten. Man försäkrar sig alltså om en säker produktion av livsmedel. Användandet av metalldetektor inom industrin säkerställer att slutprodukten inte är förorenad. Samma sak gäller när man använder sig av detektorer vid läkemedelstillverkning - man kan vara säker på att slutprodukten är ren och säker.

Magnet och metalldetektorers betydelse i livsmedelsindustrin.

Oktober 2017

Det kan påvisas att både högkvalitativa sällsynta jordartsmagneter och effektiva metalldetektorer är viktiga för att uppfylla dagens livsmedelssäkerhetskrav i livsmedelsindustrin. Metalldetektorer, som lärs ut i tertiära institutioner, betonas fortfarande i HACCP-läran på ett sätt som överskuggar den relativa betydelsen av Ultra High Intensity Rare Earth Magnet-förmåga vid metallfragmentutvinning. Detta är speciellt så eftersom det finns RE80 ™ / RE80 ™ HT-magnetik som kan presentera 10–12000 Gauss (enheter) på produkten på kritiska platser. Naturligtvis kan bara en metalldetektor på ett tillförlitligt sätt detektera närvaron av rostfritt stål eller mässingsbultar, rostfria muttrar och brickor, koppartråd och aluminiumfolie - det är här metalldetektorn verkligen fungerar bra. Även i teorin kan det detekteras 1mm små fragment av järn under idealiska förhållanden, dock bör man komma ihåg att 316 rostfritt stål är en annan historia. Formen på rostfritt stål kan göra det svårt att upptäcka vid vissa lägen. I praktiken kan detta ibland innebära detektering av endast 3 mm eller större partikelstorlek. Detta kan innebära att fina kablar eller andra farliga mindre fragment kvarstår i de utgående produkterna. Rostfritt stålfragment och trådar med 3 mm storlek och under är vanligtvis härdade. Detta betyder att sådana fragment kan extraheras magnetiskt tillsammans med andra föroreningar, såsom magnetisk sten.

Många respekterade organisationer delar nu uppfattningen att det är av yttersta vikt att Ultra High Intensity Magnets bör installeras ovanför högkänsliga metalldetektorer och röntgenenheter. Båda är lika viktiga. Utan effektiva magneter kommer mycket fina järnmetaller och magnetfragment att undkomma även de känsligaste metalldetektorerna. Utan effektiva magneter upptäcks större bitar av metalldetektorerna men överdriven produktavstötning kan uppstå även där detektorn är korrekt kalibrerad. Orsakerna till avbrott under dessa omständigheter är ofta svåra att lokalisera i påsar eller kärl av bulkprodukt. Följaktligen är det mycket bättre att dra ut järn och annat magnetiskt material först med effektiva RE80 ™ eller RE80 ™ HT magneter som överensstämmer med HACCP International Food Safety Standard 0909MAGSEP 1–2010. Små fragment kan orsaka produktåterkallelse.

Varför Livsmedel och Läkemedelstillverkare ska använda sig av DectaSafe detekterbara produkter?

Livsmedelssäkerheten blir alltmer en viktig del under tillverkningsprocessen och marknaden ställer högre och striktare krav på livsmedelsindustrin.

DectaSafe förmedlar livsmedelssäkerhet inom områdena metall detekterbara och färgkodade produkter vilket minimera de kontaminationsrisker som dagligen uppstår i en livsmedelsproduktion. Mycket utrustning i en produktionsmiljö består av metall eller plast vilket utgör en direkt fara för att hamna i den producerade produkten. Det är därför mycket viktigt att man har tillgång till utrustning som kan detektera vad som tillverkats för att minska risken av att något främmande föremål hamna ute hos konsument. Våra produkter ökar livsmedelssäkerheten och möjliggör ett säkrare arbete i produktionen och även underlättar det manuella arbetet med en mindre risk för kontamination.

Konsekvenserna av att inte implementera detekterbar utrustning kan bli stora ersättningskrav och dyra återkallelser av förorenad produkt. En mer långvarig och allvarlig skada kan bli att varumärket skadas och förtroendet för produkten och tillverkaren upphör.

Livsmedelssäkerhetens Framtid

Genom att höja kunskapsnivån inom livsmedelsområdet är det möjligt att påverka framtidens livsmedel i positiv riktning och möta branschens ökade krav på säker livsmedelsproduktion och hantering. Livsmedelstrygghet och ökad säkerhet är en stor framtidsutmaning för alla inom livsmedelsbranschen. Alla delar i livsmedelskedjan har betydelse för livsmedelssäkerheten och helhetsperspektivet ”från jord till bord” är viktig. Det krävs som livsmedelstillverkare att man implementerar nya system och rutiner för att nå en högre standard inom tillverkningsprocessen. DectaSafe är en del av framtidsutvecklingen och medför säkrare miljö inom tillverkningsprocessen. Man minimerar risken av att kontaminera livsmedelsprodukten med förbrukningsartikeln som man så nödvändigt behöver för ett enklare arbete.