NYHET : DectaSafe nya produktkatalog är äntligen här.  Ladda ner den här...

Detekterbara Produkter | 5S & LEAN

Metall detekterbara produkter från DectaSafe

Varför Livsmedel och Läkemedelstillverkare ska använda sig av DectaSafe detekterbara produkter?

Genom att använda metall detekterbara produkter minskar man risken för metall kontaminering under livsmedelstillverkning.

DectaSafe metall detekterbara produkter med allt från pennor, öronproppar till skopor, skrapor, skyfflar och borstar kan då detekteras av metalldetektorn för att säkerställa att främmande metallföremål kan uteslutas under produktionsprocessen och då avsevärt minska riskerna för både ohälsa och ett skadat varumärke med oönskade partiklar i slutprodukten.

Metallföremål som kommer in i livsmedel och läkemedel under tillverkningsprocessen eller som kanske redan finns i råmaterialet kan orsaka allvarliga skador för konsumenten.

Konsekvenserna kan bli allvarliga likt stora ersättningskrav och dyra återkallelser av förorenad produkt. En ännu större och mer långvarig skada kan bli den negativa bilden av varumärket och förlusten av konsumenternas förtroende för produkten.

DectaSafe i Skandinavien & Europa

Livsmedelssäkerhet är ett viktigt område för alla världens livsmedelsföretag.

DectaSafe hjälper nu livsmedelsindustrin i alla Skandinaviska länder, Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island och Grönland.

Vår agent Unisan i Rom säljer på den Italienska marknaden som har ett brett register av olika livsmedelsproducenter.

Då Livsmedelssäkerhetskraven ökar från år till år är vi på DectaSafe beredda att hjälpa alla de internationella livsmedelsproducenter vart än de befinner sig.

 

DectaSafe samarbetspartners.