NYHET : DectaSafe nya produktkatalog är äntligen här.  Ladda ner den här...

METALLDETEKTERBARA PRODUKTER

Metall detekterbara produkter från DectaSafe

Varför Livsmedel och Läkemedelstillverkare ska använda sig av DectaSafe detekterbara produkter?

Genom att använda metall detekterbara produkter minskar man risken för metall kontaminering under livsmedelstillverkning.

DectaSafe metall detekterbara produkter med allt från pennor, öronproppar till skopor, skrapor, skyfflar och borstar kan då detekteras av metalldetektorn för att säkerställa att främmande metallföremål kan uteslutas under produktionsprocessen och då avsevärt minska riskerna för både ohälsa och ett skadat varumärke med oönskade partiklar i slutprodukten.

Metallföremål som kommer in i livsmedel och läkemedel under tillverkningsprocessen eller som kanske redan finns i råmaterialet kan orsaka allvarliga skador för konsumenten.

Konsekvenserna kan bli allvarliga likt stora ersättningskrav och dyra återkallelser av förorenad produkt. En ännu större och mer långvarig skada kan bli den negativa bilden av varumärket och förlusten av konsumenternas förtroende för produkten.

DectaSafe i Skandinavien och Europa

DectaSafe är ett svenskt varumärke och produktsortiment inom metalldetekterbara produkter.

Våra metalldetekterbara produkter ökar livsmedelssäkerheten i våra livsmedelsproducerande företag i Skandinavien och Europa.

Vårt breda sortiment av detekterbara och färgkodade produkter finns nu i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland och Italien.

Livsmedelssäkerhetskraven ökar från år till år och DectaSafes breda sortiment stödjer er att fullfölja dessa riktlinjer och certifieringar.

 

DectaSafe samarbetspartners.